Om behandlingen

Hvad er senetensbehandling?

Senetensbehandling er en aktiv manuel helkropsbehandling.

 

Udgangspunktet for behandlingsforløbet vil være baseret på   en udredende samtale og  undersøgelse.

Der er altid ekstra focus på lige netop den problemstilling, du som patient præsenterer, men kroppen består af muskelkæder og derfor behandles hele kroppen. 

• Der stryges let på musklen og trykkes på senen, hvor den hæfter på knoglen. Herved udløses en refleks via sanseceller, også kaldet senetene.

 

• Når en seneten stimuleres, afspændes den tilhørende muskel via en besked fra nervesystemet.

 

• Under behandlingen instrueres patienten i at aktivere de muskler, der arbejdes med.

 

• For at få størst mulig udbytte af behandlingen foreslåes og  instrueres i aktive øvelser og /eller udspændingsøvelser, som tilpasses den enkeltes muligheder i hverdagen.

 

• Ved hjælp af behandlingen optimeres kredsløbet, hvilket betyder øget tilførsel af ilt og næring til musklerne, samt fjernelse af ophobede affaldsstoffer.

 

• Samtidig skaber afspænding af musklerne bedre pladsforhold for nervebanerne, som derved opnår bedre ledningsevne og færre fejlsignaler, såsom føleforstyrrelser og smerter.

 

• Succesen bag senetensbehandling skyldes, at kroppen betragtes som en helhed.

Der skabes større muskelbalance og muskel-trækket på ledene normaliseres.

I behandlingsforløbet arbejdes på at skabe en korrekt og hensigtsmæssig holdning, så  risikoen for at smerterne vender tilbage mindskes.